Testdag Fluke & RS ComponentsOver enkele weken racet de Red One door ‘the Australian Outback’, na de racedag volgt een check-up: hoeveel energie zit er nog in de accu? Hoeveel energie is er binnengekomen en hoeveel is er gebruikt? Meetapparatuur is nodig om tot deze antwoorden te komen. Donderdag 16 juli was er een speciale testdag met partners Fluke en RS Components: een dag van inzichten, kennisuitwisseling en praktische tips.

Meetapparatuur tijdens een racedag
Na een racedag in Australië is het toegestaan om de accu van de zonneauto met behulp van de zon bij te laden. Hoe efficiënt het bijladen gaat, hangt onder andere af van de temperatuur van de zonnepanelen. Een koeler paneel betekent een betere energie-opbrengst. Een meting met een warmtebeeldcamera biedt snel uitkomst:  het is nog maar één van de vele voorbeelden waarbij meetapparatuur gebruikt wordt.

Missie van de testdag
Het team kon tijdens de testdag gebruik maken van de praktijkervaring van de technical sales managers van Fluke. Bij de  testdag is het  goed om te kijken welke metingen en opties passend zijn voor het solarteam zodat er gericht tips en advies gegeven kan worden. Voor het solarteam is het bijvoorbeeld belangrijk om te weten hoe de instellingen en beelden van de thermografische camera geïnterpreteerd moeten worden.

Voor de elektrotechnische leden van het solarteam is de testdag een waardevolle dag met gerichte informatie die gelijk ingezet kan worden. Ook partner Fluke ziet het als een moment van feedback: hoe werkt Solar Team Twente als multidisciplinair team met de apparatuur en wat kan er eventueel verbeterd worden?

Twente_Solar_Team_Fluke-7 Eric van RietMeten is weten
Door Fluke Connect kan het solarteam gemakkelijker en efficiënter metingen uitvoeren. Geen losse metingen meer per keer bekijken, maar alle metingen gezamenlijk raadplegen in één overzicht. Smartphones spelen hierbij een centrale rol: dit is het nieuwe datacentrum van de metingen. De meetdata kan live gedeeld worden met teamleden waarbij het zelfs mogelijk is om ondertussen te bellen. Op deze manier is het gemakkelijker om op een probleem in te springen. Meetwaardes, trends, grafieken, gesproken tekst, afbeeldingen en zelfs live  beelden kunnen gedeeld worden via de Fluke Connect-app.

Uitwisseling van data via bluetooth en wifi
De smartphone gebruikt bluetooth om verbinding te maken met de verschillende modules. Numerieke data wordt via bluetooth verzonden, complexere en grotere data wordt uitgewisseld  via een wifi verbinding. Warmtebeelden zijn te groot om via bluetooth te versturen; daarom heeft de warmtebeeldcamera een eigen wifi-punt.

Data overzicht in de Fluke Cloud
De verrichte metingen worden via de smartphone naar de Fluke Cloud geüpload. Zo ontstaat er een totaaloverzicht van een uitgebreid databestand. De verschillende parameters (zoals spanning, trilling en druk) zijn aan elkaar te koppelen in de cloud. Hierdoor kan er gericht en overzichtelijk data geïnterpreteerd worden.

Testdag Fluke & RS ComponentsVan samenwerking naar partnership
Sinds deze editie is er een partnership ontstaan tussen Fluke, RS Components en Solar Team Twente. Fluke levert test- en meetapparatuur voor de elektrotechnische industrie. RS Components is distributeur van elektronica, elektromechanische onderdelen en elektrotechnische onderdelen. RS Components heeft naast Fluke apparatuur ook componenten geleverd voor bijvoorbeeld printplaten.

Partnership volgens het solarteam
De electrical sales managers van Fluke kennen de producten tot aan het kleinste detail. Zij hebben specifieke kennis over de toepassingsmogelijkheden voor Solar Team Twente. Voor de elektrotechnische leden van het solarteam is het een waardevolle dag met gerichte informatie die gelijk ingezet kan worden. De samenwerking gaat verder dan alleen de producten en onderdelen: kennis, netwerk en praktijkervaring delen staan bij dit partnership centraal. Door deze nauwe samenwerking is  het voor Fluke en RS Components gemakkelijker om te adviseren: wat is de echte behoefte van de dames en heren van het solarteam?

Oude multimeter
Voor de samenwerking werd de vraag gesteld: waar heeft Solar Team Twente behoefte naar en wat kunnen alle partijen elkaar bieden? Na een eerste bezoek van Fluke en RS aan het solarteam werd het al snel duidelijk dat de toenmalige apparatuur verouderd en niet meer toereikend was: een oude multimeter van een teamlid’s vader werd gebruikt (overigens wel een van Fluke). Het bleek dat er meer apparatuur wenselijk was dan aanvankelijk gedacht: eerst ging het alleen om een warmtebeeldcamera, uiteindelijk is nagenoeg alle meetapparatuur vervangen.


FlukeBelang van het meetproces
Bij Solar Team Twente is het meten van efficiëntie belangrijk, wat samenhangt met verliezen die ook in kaart gebracht worden. De accu van de zonneauto bijvoorbeeld, bestaat uit verschillende cellen.  Door geregeld te meten is er tijdig op te merken dat bijvoorbeeld één van de cellen warmer is dan anderen. Hierdoor kan er  tijdig ingegrepen worden.

Professionele meetapparatuur is belangrijk om een probleem inzichtelijk maken, zodat het snel opgelost kan worden. Daarbij is het verzamelen van data belangrijk. Door continu metingen uit te voeren, is het gemakkelijker om een trend te ontdekken: zwakkere elementen komen aan het licht waardoor de gebruiker weet dat er aandacht aan gegeven moet worden. Een warme Nederlandse zomerdag is zeer geschikt om ‘basisdata’ te verzamelen.  Op deze manier is er data beschikbaar om de meetresultaten tijdens de race in Australië mee te vergelijken, waar de temperaturen extremer zijn.

Focuspunten bij meetapparatuur
Grofweg zijn er drie focuspunten waar test- en meetapparatuur op wordt ontworpen: gebruikersgemak, robuustheid en duurzaamheid en veiligheid. De apparatuur moet gemakkelijk in gebruik zijn en de apparatuur moet vanzelfsprekend zijn wanneer er zich een probleem voordoet. Ook is robuustheid en duurzaamheid belangrijk: als het solarteam in Australië de warmtebeeldcamera  gebruikt, dan moet het in een stressvolle situatie tegen een stootje kunnen en blijven functioneren. Daarnaast is veiligheid belangrijk, gebruikers hebben te maken met onderdelen waar (gedeeltelijk) spanning op staat. Hierbij is het belangrijk dat de apparatuur in alle situaties veilig blijft, zowel bij  hogere als lagere spanningen.

De Bridgestone World Solar Challenge komt steeds dichterbij! Via  Facebook,  Instagram, Twitter en LinkedIn blijf je op de hoogte van de race en voorbereidingen voor het vertrek naar Australië!

Testdag Fluke & RS Components