Vierwielbesturing… hoe dan?

In navolging van ons vorige technische detail wat we hebben prijsgegeven, zullen we in dit artikel verder ingaan op het sturen van onze zonneauto. Alle vier wielen kunnen aangestuurd worden, maar hoe gaat dat nu in zijn werking? Jeroen Houwers, teamlid uit 2011, legt...