ENG/NL


Naast dat RED Shift, vrijvertaald roodverschuiving, symbool staat voor de verschuiving van fossiel naar duurzaam die wij te weeg willen brengen, is RED Shift een natuurkundig verschijnsel. In de astronomie en de natuurkunde is roodverschuiving het verschijnsel dat het spectrum van uitgezonden licht of andere elektromagnetische straling bij ontvangst naar ‘rood’ verschoven is, dat wil zeggen in de richting van de langere golflengten (lagere frequenties). Het tegengestelde effect, waarbij een verschuiving naar de kortere golflengten – naar ‘blauw’ – plaatsvindt, heet blauwverschuiving. Onze zonneauto RED Shift dankt haar naam aan dit natuurlijke verschijnsel.