CHkDXwBWwAAUxahMaandag 15 juni waren wij aanwezig op de jaarconferentie van het Nationaal Techniekpact 2020. Techniekpact is opgezet om de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt in de technieksector te verbeteren en daarmee het tekort aan technisch personeel terugdringen. In het Techniekpact staan concrete afspraken tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid. Tijdens de conferentie werd er teruggekeken op de resultaten die het afgelopen jaar behaald zijn op regionaal en landelijk niveau.

Het is een bijeenkomst met veel aanzien. De ministers Henk Kamp (EZ) en Jet Bussemaker (Onderwijs) waren evenals Staatssecretaris Asscher aanwezig.  Irene van den Hof , Robin Haandrikman en Wouter Wouter Put waren aanwezig met de zonneauto uit 2013, om hiermee het belang en nut van een technische studie te onderstrepen, want daar draait het Nationaal Techniekpact uiteindelijk om; kinderen op jonge leeftijd te interesseren voor techniek, zodat ze op die manier een technische studierichting kiezen.

Wij hebben gesproken met de ministers over het belang hiervan en de bijdrage van Solar Team Twente hierin. Wij zetten ons onder andere met de zeepkistenrace hier namelijk hard voor in. Gedurende het zeepkistenproject doorlopen scholieren verschillende fasen. Eerst hebben de scholieren een schets gemaakt van wat zij denken dat de auto van de toekomst is. Vervolgens werd deze door een Industrieel Ontwerp-student in de computer getekend en de kinderen gingen vervolgens hun auto daadwerkelijk bouwen. Kinderen zien dat ze relatief eenvoudig van schets naar een werkend product kunnen!

Benieuwd naar het eindresultaat van het zeepkistenproject? Kom vrijdag 26 juni kijken naar deze racemonsters tijdens Zeepkistenrace Twente. Meer informatie is te vinden op www.solarteam.nl/ootb.

Bekijk in onze laatste vlog het warme hart dat minister Jet Bussemaker ons toedraagt.