Veiligheid is een belangrijk punt voor Solar Team Twente; want zonder veiligheid kan er veel mis gaan waardoor de gezondheid van teamleden in gevaar kan komen. De race in Australië is natuurlijk gevaarlijk, maar ook in Nederland zijn we al met veiligheid bezig. Dit doen we omdat we willen dat de teamleden niets overkomt.

Joost van Baars Photography2Gevaren van de race

Tijdens de World Solar Challenge is gebleken dat de race niet zonder gevaren is. Kijk naar team 2009, bij hen is de auto over de kop geslagen. Gelukkig was de auto zo veilig gebouwd dat de coureur alleen een schrammetje heeft overgehouden aan de crash. In diezelfde race is de auto van de Belgen tegen een boom gereden en hierdoor konden ze de race niet uitrijden. Hieruit blijkt, dat zo’n race niet zonder gevaren is en dat je op alles voorbereid moet zijn.

Meningen binnen team verdeeld

Bij het schrijven van deze blog kwam het eerste vraagstuk al bovendrijven, wat verstaat dit team eigenlijk precies onder veiligheid? Om dit vraagstuk te onderzoeken ben ik onder de teamleden meningen gaan peilen met de vraag: wat versta jij onder veiligheid? Hier kwamen uiteenlopende antwoorden uit. Mark Laméris: “beseffen waar je mee bezig bent“, Marije Schokkin antwoordde: “overal waarschuwingstekens” en Maarten van Poppelen zei “het uitbannen van onaanvaardbare risico’s“.

In de werkplaats

_VBS0051Een dag in de werkplaats is zeer afwisselend zo vertelt Lars van der Aa. “In de ochtend ben je nog aan het schuren en lijmen van onderdelen en na de pauze zet je in de middag een wiel aan de testauto”. Bij al deze zaken is veiligheid een belangrijk punt; bij het mengen van de lijm komen bijvoorbeeld gevaarlijke stoffen vrij waar je ziek van kunt worden. Om dit te voorkomen kregen een aantal teamleden een cursus hoe om te gaan met de gevaarlijke stoffen door oud teamleden Erik Krämer en Rogier Labee.

Een zware taak voor technisch manager Robin Haandrikman om de veiligheidsregels samen te stellen met al deze verschillende taken en producten. “Er moet aan veel dingen gedacht worden; bijvoorbeeld gebruik van gereedschap, het scheiden van gevaarlijke stoffen in aparte afvalbakken en het dragen van brillen, handschoenen en gehoorbeschermers bij bepaalde bezigheden“.

De veiligheid

Robin heeft uiteindelijk zorgvuldig een lijst samengesteld met regels waar de teamleden zich te allen tijde aan moeten houden om veiligheid in de werkplaats te waarborgen. “De regels zullen tijdens de teamvergadering worden doorgenomen zodat iedereen ze kent. Bovendien zullen de regels op meerdere plekken in de werkplaats worden opgehangen zodat ze goed zichtbaar zijn”. Mocht er toch wat misgaan dan zorgt de EHBO-cursus ervoor dat alle teamleden in ieder geval tijdig kunnen ingrijpen. Op deze manier zorgt Solar Team Twente, ondanks de verschillende ideeën over veiligheid, ervoor met zijn allen wereldkampioen te worden!

Geschreven door Elise Nannings

Bekijk hieronder de video’s over de crash in 2009

Foto: Joost van Baars