Maandagochtend was ‘hee, lang niet gezien!’ een vaak gehoorde uitspraak in ons kantoor. De eerste werkdag was een feit! Vanaf nu gaan we bezig met de zogenaamde naverwerking. Dit houdt onder andere in: evalueren, opruimen, almanak maken, eindevenement organiseren en eventueel sollicitatieprocedure opzetten voor team 2017. Ondanks dat wij dolgraag een nieuwe auto willen bouwen is de toekomst van Solar Team Twente nog niet zeker, dat meldde Victor van der Chijs april vorig jaar.

Eerste toezegging voor nieuwe editie
Met vreugde kunnen we melden dat het College van Bestuur weer positief is over een nieuwe editie van Solar Team Twente. In het rapport besluiten College van Bestuur stond namelijk het volgende: ‘’Deelname Stichting Solar Team aan de World Solar Challenge 2017. Het College van Bestuur besluit indien de Stichting Solar Team opnieuw wenst deel te nemen aan de volgende editie van de World Solar Challenge 2017 dit wederom financieel en ‘in kind’ te ondersteunen. Het niveau van deze bijdragen zal nader worden bekeken.’’

Stichting bepaalt 
We zijn heel erg blij dat de Universiteit Twente weer meedoet aan het project, echter betekent dit niet dat er met zekerheid een nieuw team komt. Zoals hierboven staat aangegeven is de beslissende stem voor onze Stichting. Hierin zijn afgevaardigden van Thales, Saxion, Universiteit Twente en ROC van Twente vertegenwoordigd. Ook de andere drie stichtingspartners moeten positief staan tegenover een nieuw team. Hierover zijn de komende weken afspraken.

Zelf kijken we erg uit om onze opvolgers te vinden en te begeleiden zodat we in 2017 weer evengrote stappen kunnen maken als in 2015!

© Gijs Versteeg

© Gijs Versteeg