Terwijl team 2023 in Australië zit, heeft op 11 september de officiële start van team 2024
plaatsgevonden. Voor het eerst in de geschiedenis van Solar Team Twente is er een innovatieteam
ingetreden. Een jaar lang zullen zeven studenten zich inzetten om innovatieve en uitdagende
projecten uit te voeren en de technologische toepassingen te testen en verder door te ontwikkelen.

Al jaren worden de grenzen van het zonneracen verlegd door Solar Team Twente. Hierbij wordt er elke
twee jaar een nieuwe zonneauto neergezet om mee te doen aan de Bridgestone World Solar Challenge.
In de loop der jaren worden de technische innovaties steeds complexer en veeleisender, waardoor het
vaak een keuze wordt tussen een zeer goed ontwerp van de auto of een veelbelovende innovatie.
Daarom hebben (oud)-teamleden ervoor gekozen om een innovatieteam te lanceren.

Tijdens het introductieweekend in juni hadden de teamleden al kennis gemaakt met elkaar en een aantal (oud)-
teamleden. De sfeer zat er vanaf de eerste momenten goed in en iedereen is razend
enthousiast om dit jaar een voortreffelijk resultaat neer te zetten. Inmiddels zitten de eerste drie weken
erop en is er al een stormvloed aan ideeën. Binnenkort zullen de teamleden zich verder voorstellen.