Tijdens een racedag kan er veel gebeuren, iedere racedag zal dan ook anders zijn. Solar Team Twente is afhankelijk van meerdere variabelen: het weer, de route, het wegdek maar ook hoogteverschillen en andere weggebruikers. Er kan dus van alles gebeuren: hoe verloopt een racedag?

Voor de racedag
Het team staat vroeg op, rond een uur of zes gaat voor de meesten de wekker. De tenten worden leeggemaakt en iedereen frist zich op. Vanaf half zeven wordt het ontbijt klaargezet en de tenten ingepakt, ook wordt er een strategie overlegd en een technische check-up gedaan. Daarna is het tijd om alles op te ruimen en de DMU (auto met teamleden die strategische beslissingen maken) en serviceauto in te pakken. Checklisten worden afgewerkt, het konvooi wordt opgesteld en de racedag kan beginnen om acht uur!

Tijdens de racedag
Het solarteam racet van ’s ochtends acht uur tot ’s avonds vijf uur. Er zijn één of twee controlestops per dag, deze duren een half uur per keer. De control stops zijn van tevoren afgesproken en op vaste plaatsen. Ook kan er besloten worden dat er een onderhoudsstop nodig is. Flexibiliteit zal het sleutelwoord van de racedag zijn.

Na de racedag
Om vijf uur ’s avonds is er een einde aan de racedag gekomen, een checklist wordt nagelopen om de zonneauto van onderhoud te voorzien. Er is een grote onderhoudstent waar de zonneauto in geparkeerd wordt, zo kan er rustig gesleuteld worden.

Zolang de zon schijnt, mag het zonnepaneel in de zon staan (hier zijn reglementen voor), er zal dus  een geschikte plek gezocht moeten worden. Een deel van het team gaat koken en zet de tenten op, dit is op de plek waar de zonneauto om vijf uur is gestopt. Dagverslagen, mediaberichten, een management-overleg en briefing voor de volgende dag zijn daarna aan de orde. Morgen weer een nieuwe racedag, hetzelfde protocol maar zeker verrassend en spannend!