Aerodynamica: gebakken lucht?

Aerodynamica: gebakken lucht?

ENG / NL Door Maxim Peters Het ontwerpen van de buitenkant van RED Shift is de verantwoordelijkheid van de aerodynamici. Zij moeten ervoor zorgen dat het ontwerp geoptimaliseerd is voor zo min mogelijk luchtweerstand, maar dat alle mechanische en elektronische...
Aerodynamica: gebakken lucht?

Aerodynamics: bunch of hot air?

ENG/NL By Maxim Peters Designing the outside of RED Shift is the responsibility of the aerodynamicists. They have to optimize the design for as little air resistance as possible, but also make sure that all mechanical and electrical components fit inside and that the...
Zonneauto RED Shift vertraagd

Zonneauto RED Shift vertraagd

De transportbox waarin de Twentse zonneauto RED Shift naar Australie vervoerd wordt is vertraagd. Op vrijdag 1 september zou de transportbox in Darwin, de startplaats van de Bridgestone World Solar Challenge, aankomen. Naar verwachting komt RED Shift vrijdag 8...
RED Shift

RED Shift

ENG/NL RED Shift is not only a symbol for the change from fossil to renewable energy that we want to accomplish, but also a physical phenomenon. In astronomy and physics redshift is a phenomenon where the spectrum of emitted light or other electromagnetic radiation is...
RED Shift

RED Shift

ENG/NL Naast dat RED Shift, vrijvertaald roodverschuiving, symbool staat voor de verschuiving van fossiel naar duurzaam die wij te weeg willen brengen, is RED Shift een natuurkundig verschijnsel. In de astronomie en de natuurkunde is roodverschuiving het verschijnsel...