Twence

Company Description

Twence, de duurzame bron van energie

Duurzame energie verbindt Twence en het Solar Team. Twence is een producent van grondstoffen en energie uit afvalstromen en biomassa. Wij brengen grondstoffen terug in de kringloop en leveren duurzame energie. Twence draagt daardoor bij aan vermindering van het gebruik van fossiele brandstoffen en de vermijding van CO2-uitstoot.

Twence is veruit de grootste duurzame energiebron in Overijssel. Ook landelijk gezien zijn wij hierin groot. In 2015 produceerden wij genoeg elektriciteit om in de behoefte van 125.000 huishoudens te voorzien. Daarnaast produceerden we warmte en stoom, vergelijkbaar met het warmteverbruik van nog eens 51.000 huishoudens.

Door de energieproductie werd dat jaar de uitstoot van circa 340.000 ton CO2 vermeden, door het vermeden gebruik van fossiele brandstoffen. Voor de productie van energie gebruiken we afval en biomassa, die niet op andere wijze geschikt kunnen worden gemaakt voor hergebruik.

Het duurzame hart van Twente
Twence is van en voor Twente. Twentse gemeenten bezitten ruim 95 procent van de aandelen in de organisatie. Daarmee beschikken zij over het ultieme instrument om hun doelstellingen op het gebied van duurzame energie en het bevorderen van een circulaire economie te realiseren. Tegelijkertijd levert Twence een belangrijke bijdrage aan de duurzame werkgelegenheid in Twente, zowel direct als indirect, en aan de ontwikkeling van Twente als kennisregio.