StudioMAD

Company Description

Studio MAD is een film & ontwerp studio, gevestigd nabij het centrum van Almelo. Na een samensmelting van drie ervaren media productie bedrijven in 2011, verzorgt Studio MAD kwalitatieve video producties, 2D/3D animaties en grafische producties voor uiteenlopende bedrijven en particulieren.
Het gehele traject voor het maken van animaties en/of filmproducties kan door Studio MAD worden uitgevoerd. Van de ontwikkeling van ruwe opzet tot een final concept, het schrijven van het script, de productie zelf, tot de afwerking en aanleveren van het geheel in de gewenste bestanden.
We hebben in de loop der jaren technieken ontwikkeld en gebruikt waarmee de film en/of animatie een meer dynamische, frisse uitstraling kan krijgen. Ook passen we de nieuwe technieken toe in films zoals de animatie techniek motion tracking, waardoor je mooie sfeerbeelden meteen kunt voorzien van informatie.
In ons innovatief laboratorium MADlab blijven we ons innoveren. De naam MADlab verwijst naar ‘laboratorium’; het is een virtuele broedplaats voor mooie en grensverleggende toepassingen op het gebied van nieuwe media. Studio MAD moet een voorloper zijn en blijven binnen de branche. Echte specialisten op het gebied van Media, Art & Design. We hebben innovatieve projecten gedaan op het gebied van projection mapping, augmented reality, virtual reality en interactieve films. Al deze projecten zijn ontstaan in ons MADlab.
In het innovatieve en technische aspect ligt de oorsprong van de samenwerking tussen Studio MAD en Solar Team Twente. Vanuit deze gemeenschappelijke visie en de raakvlakken met MADLab hebben wij de promo geproduceerd voor het Solar Team Twente.